Summer Nap

For local newspaper The Manila Bulletin's Ang Ilustrador ng Kabataan Corner, 2013. --- digital illustration

Back to Top